English Norwegian Bokmål
Providing access to your Monero account to your next of kin is just as easy as it is to backup your Monero account. Simply leave your @mnemonic-seed to them in your will, or store it somewhere safe where it will be given to them upon the execution of your will. A key advantage to this is that your next of kin won't have to wait for months for a third party to release the funds to them. Å la Monero-kontoen din tilfalle dine nærmeste er like lett som å sikkerhetskopiere Monero-kontoen din. Bare legg det @mnemoniske frøet til dem i testamentet ditt eller lagre det på et trygt sted slik at det vil gis til dem under fullbyrdelsen av testamentet ditt. En stor fordel ved dette er at dine nærmeste pårørende ikke må vente i månedsvis på at en tredjepart frigjør midlene til dem.