English Polish
Providing access to your Monero account to your next of kin is just as easy as it is to backup your Monero account. Simply leave your @mnemonic-seed to them in your will, or store it somewhere safe where it will be given to them upon the execution of your will. A key advantage to this is that your next of kin won't have to wait for months for a third party to release the funds to them. Przekazanie dostępu do konta Monero twoim najbliższym jest tak proste, jak stworzenie jego kopii zapasowej. Po prostu zapisz swój @seed-mnemoniczny w testamencie lub zostaw w bezpiecznym miejscu, które zostanie im ujawnione przy realizacji twojego testamentu. Kluczową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że twoi najbliżsi nie będą musieli czekać miesiącami na udostępnienie funduszy przez osoby trzecie.