English Norwegian Bokmål
Atomic Units refer to the smallest fraction of 1 XMR. Atomiske enheter refererer til den minste brøkdelen av 1 XMR.
["atomic-units", "atomic-unit"] ["atomic-units", "atomic-unit", "atomiske enheter", "atomisk enhet"]
The Basics Det grunnleggende
Atomic Units refer to the smallest fraction of 1 XMR. One atomic unit is currently 1e-12 XMR (0.000000000001 XMR, or one @piconero). It may be changed in the future. Atomiske enheter refererer til den minste brøkdelen av 1 XMR. Én atomisk enhet er for tiden 1e-12 XMR (0,000000000001 XMR, eller én @piconero). Dette kan endres i fremtiden.