English Norwegian Bokmål
A node to which a daemon connects to give immediate usability to wallets while syncing En node som en daemon kobler til for å gi umiddelbar bruksnytte til lommebøker under synkronisering
["bootstrap-node", "bootstrap-nodes"] ["bootstrap-node", "bootstrap-nodes", "oppstartsprogram-node", "oppstartsprogram-noder"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
The @daemon running on a local @node has to sync with other @remote-nodes. While it is not fully synced, @wallet may still be connected to the local node. Therefore, the @wallet cannot access the @blocks that are not yet synced on the local @node. @Daemonen som kjører på en lokal @node må synkronisere med andre @eksterne noder. @Lommeboken kan fremdeles kobles til den lokale @noden mens den ikke enda er fullstendig synkronisert, og den kan derfor ikke få tilgang til @blokkene som ikke enda er synkronisert på den lokale @noden.
To allow the @wallet to be immediately usable, the daemon on the local @node uses a bootstrap node to which the RPC request are proxying to, giving access to the missing @blocks. For at @lommeboken skal kunne brukes med én gang, bruker daemon en oppstartsprogram-node på den lokale @noden som RPC-forespørselen fungerer som proxy for, noe som gir tilgang til de manglende @blokkene.
Note: the replies from the bootstrap node may be untrustworthy. Merk: svarene fra oppstartsprogram-noden kan være upålitelige.