English Polish
A Canonically-unique host is a [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) that will canonically resolve to a designated address or set of addresses. Not to be confused with a @locally-unique-host. Zasadniczy unikalny host jest [Pełną, Jednoznaczną Nazwą Domenową] (https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN), która kanonicznie tłumaczy dany adres lub zestaw adresów. Nie należy jej mylić z @lokalnym-unikalnym-hostem.
- Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses @locally-unique-host resolution. - I2P's and @Kovri's self-assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - Monero głównie używa zasadniczego unikalnego hosta, podczas gdy I2P korzysta jedynie z @lokalnego-unikalnego-hosta. - Własną przypisaną domeną najwyższego poziomu sieci I2P i Kovri jest obecnie `.i2p`, a Kovri planuje używać jedynie [domeny najwyższego poziomu] `.i2p`(https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain).