English Norwegian Bokmål
Monero sent as part of a transaction, that returns to your account instead of going to another recipient Monero som sendes som del av en transaksjon som tilbakeføres til kontoen din i stedet for å gå til en annen mottaker.
The Basics Det grunnleggende
More Information Mer informasjon