English Norwegian Bokmål
a special type of transaction included in each block, which contains a small amount of Monero sent to the miner as a reward for their mining work En spesiell type transaksjon som er inkludert i hver blokk, som inneholder et lite Monero-beløp som sendes til utvinneren som belønning for utvinningsjobben
["coinbase-transaction"] ["coinbase-transaction", "coinbase-transaksjon"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A special type of transaction included in each block, which contains a small amount of Monero sent to the miner as a reward for their mining work. En spesiell type transaksjon som er inkludert i hver blokk, som inneholder et lite Monero-beløp som sendes til utvinneren som belønning for utvinningsjobben.