English Norwegian Bokmål
consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants Konsensus beskriver en egenskap som distribuerte nettverk som Monero har der de fleste deltakerne følger regler og således avviser dårlige deltakere
["consensus", "consensus-network"] ["consensus", "consensus-network", "konsensus", "konsensusnettverk"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
Consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants. Konsensus beskriver en egenskap som distribuerte nettverk som Monero har der de fleste deltakerne følger regler og således avviser dårlige deltakere.