English Polish
consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants Charakterystyka rozproszonych sieci, takich jak Monero, gdzie większość członków przestrzega zasad i tym samym odrzuca szkodliwych uczestników.
["consensus", "consensus-network"] ["consensus", "consensus-network", "zgoda", "sieć-zgody", "sieci-zgody", "zgodzie", "zgody", "zgodą"]
The Basics Podstawy
Consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants. Charakterystyka rozproszonych sieci, takich jak Monero, gdzie większość członków przestrzega zasad i tym samym odrzuca szkodliwych uczestników.