English Polish
consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants Charakterystyka rozproszonych sieci, takich jak Monero, gdzie większość członków przestrzega zasad i tym samym odrzuca szkodliwych uczestników.
The Basics Podstawy