English Norwegian Bokmål
A denomination is a proper description of a currency amount. It is oftentimes a sub-unit of the currency. For example, traditionally a cent is 1/100th of a particular unit of currency. En valør er en egnet beskrivelse av en valutamengde. Den er ofte en underenhet av valutaen. En cent er for eksempel tradisjonelt sett 1/100 av en spesiell valutaenhet).
["denominations", "subunits", "tacoshi", "piconero", "nanonero", "micronero", "millinero", "centinero", "decinero","decanero","hectonero","kilonero","meganero","giganero"] ["denominations", "subunits", "valører", "underenheter", "tacoshi", "piconero", "nanonero", "micronero", "millinero", "centinero", "decinero", "decanero", "hectonero", "kilonero", "meganero", "giganero"]
The Basics Det grunnleggende
A denomination is a proper description of a currency amount. It is oftentimes a sub-unit of the currency. For example, traditionally a cent is 1/100th of a particular unit of currency.). En valør er en egnet beskrivelse av en valutamengde. Den er ofte en underenhet av valutaen. En cent er for eksempel tradisjonelt sett 1/100 av en spesiell valutaenhet).
Monero denomination names add SI prefixes after dropping the initial "mo" for ease of use. Actually, the smallest unit of Monero is 1 piconero (0.000000000001 XMR). Valørnavnene til Monero sløyfer «mo»-delen og legger til SI-prefikser for å gjøre det enkelt. Den minste Monero-enheten er faktisk 1 piconero (0,000000000001 XMR).
Denominations of Monero Moneros valører
|------------+----------+-------------------|
| Name | Base 10 | Amount |
|-----------:|:--------:| -----------------:|
| piconero | 10^-12 | 0.000000000001 |
| nanonero | 10^-9 | 0.000000001 |
| micronero | 10^-6 | 0.000001 |
| millinero | 10^-3 | 0.001 |
| centinero | 10^-2 | 0.01 |
| decinero | 10^-1 | 0.1 |
|============+==========+===================|
| **monero** | **10^0** | **1** |
|============+==========+===================|
| decanero | 10^1 | 10 |
| hectonero | 10^2 | 100 |
| kilonero | 10^3 | 1,000 |
| meganero | 10^6 | 1,000,000 |
|------------+----------+-------------------|
|------------+----------+-------------------|
| Navn | Base 10 | Mengde |
|-----------:|:--------:| -----------------:|
| piconero | 10^-12 | 0,000000000001 |
| nanonero | 10^-9 | 0,000000001 |
| micronero | 10^-6 | 0,000001 |
| millinero | 10^-3 | 0,001 |
| centinero | 10^-2 | 0,01 |
| decinero | 10^-1 | 0,1 |
|============+==========+===================|
| **monero** | **10^0** | **1** |
|============+==========+===================|
| decanero | 10^1 | 10 |
| hectonero | 10^2 | 100 |
| kilonero | 10^3 | 1000 |
| meganero | 10^6 | 1 000 000 |
|------------+----------+-------------------|
In-depth Information Inngående informasjon
Support for input using SI prefixes was [added to the Monero codebase](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) on March 3, 2017 by [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). The smallest unit of Monero (10^-12 XMR) was originally called a tacoshi in honor of user [Tacotime](https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), an early Monero contributor and was later renamed for ease of use and consistancy. Støtte for inndata ved å bruke SI-prefikser ble [lagt til Monero kodebasen](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) 3. mars 2017 av [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). Den minste Monero-enheten (10^-12 XMR) ble opprinnelig kalt en tacoshi, til ære for brukeren [Tacotime](https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), som var en tidlig bidragsyter i Monero, og ble i ettertid gitt et nytt navn for å gjøre det brukervennlig og konsekvent.
Monerod Implementation Monerod-implementering
The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the @atomic-unit, which is currently one piconero. Den minste brøkdelen av Monero som er i monerod-implementeringen er også kjent som en @atomisk enhet, som for øyeblikket er én piconero.