English Polish
The Basics Podstawy
Support for input using SI prefixes was [added to the Monero codebase](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) on March 3, 2017 by [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). The smallest unit of Monero (10^-12 XMR) was originally called a tacoshi in honor of user [Tacotime](https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), an early Monero contributor and was later renamed for ease of use and consistancy. Pomoc w zakresie wkładów z użyciem przedrostków SI została [dodana do bazy kodów Monero](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) 3 marca 2017 roku przez [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). Najmniejsza jednostka Monero (10^-12 XMR) została pierwotnie nazwana tacoshi na cześć użytkownika [Tacotime] (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), współautora Monero we wczesnej fazie, i następnie przemianowana dla łatwiejszego użycia i konsekwencji.
Monerod Implementation Monerod Implementation
The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the @atomic-unit, which is currently one piconero. The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the @atomic-unit, which is currently one piconero.