English Polish
The Basics Podstawy
- I2P's and @Kovri's assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - Przypisaną domeną najwyższego poziomu I2P jest obecnie `.i2p`, a Kovri zamierza używać jedynie [domeny najwyższego poziomu](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) `.i2p` .