English Polish
It's not a good idea to store more than you want to lose in a "hot wallet" aka a wallet which is currently or has ever been connected to the internet or loaded onto any device that has or may in the future be connected to the internet or any untrusted source! Zalecane jest nieprzechowywanie więcej, niż jesteś gotowy stracić, w "gorącym portfelu", to znaczy w portfelu podłączonym do internetu lub załadowanym na jakimkolwiek urządzeniu, które kiedyś było lub może być w przyszłości podłączone do internetu lub innego niezaufanego źródła.