English Norwegian Bokmål
A paper wallet stores the information necessary to send and receive Monero En papirlommebok som lagrer nødvendig informasjon for å sende og motta Monero
["paperwallet", "paperwallets", "paper-wallet", "paper-wallets"] ["paperwallet", "paperwallets", "paper-wallet", "paper-wallets", "papirlommebok", "papirlommebøker", "papir-lommebok", papir-lommebøker"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A paper wallet stores the information necessary to send and receive Monero. En papirlommebok som lagrer nødvendig informasjon for å sende og motta Monero.