English Norwegian Bokmål
ASIC-resistant POW algoritm currently used by Monero ASIC-resistent POW-algoritme som for tiden brukes av Monero
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
RandomX is a Proof Of Work algorithm developed by Monero contributors and adopted by Monero from release 0.15. RandomX er en «Proof Of Work»-algoritme, utviklet av Monero-bidragsytere, og ble tatt i bruk av Monero fra og med 0.15-utgivelsen.
["randomx", "random-x"] ["randomx", "random-x"]
RandomX specifications and development can be found [on the GitHub repository](https://github.com/tevador/RandomX), while [an article dedicated to RandomX](https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html) made by the Outreach workgroup contains more information about the history of RandomX and its relation with Monero. Spesifikasjonene og utviklingen til Random X kan bli funnet [i GitHub-arkivet](https://github.com/tevador/RandomX), mens [en artikkel dedikert til RandomX](https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html) som er laget av Outreach-arbeidsgruppen inneholder mer informasjon om historikken til RandomX og dets tilknytning til Monero.
This innovative POW is optimized for CPUs and it's based on execution of random code and other memory-heavy techniques. The goal is to discourage the use of specialized hardware (like ASICs) for @mining Monero. RandomX was created with the intent of keeping mining decentralized and to create a more egalitarian distribution of the @block rewards. Denne innovative POW-en er optimalisert for CPU-er og er basert på utførelsen av tilfeldig kode og andre teknikker som krever mye minne. Målet er å fraråde bruken av spesialisert maskinvare (som ASIC-er) for å @utvinne Monero. RandomX ble opprettet med hensikt å holde utvinning desentralisert og å opprette en mer egalitær distribusjon av @blokk-belønningene.