English Norwegian Bokmål
ASIC-resistant POW algoritm currently used by Monero ASIC-resistent POW-algoritme som for tiden brukes av Monero
["randomx", "random-x"] ["randomx", "random-x"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
RandomX is a Proof Of Work algorithm developed by Monero contributors and adopted by Monero from release 0.15. RandomX er en «Proof Of Work»-algoritme, utviklet av Monero-bidragsytere, og ble tatt i bruk av Monero fra og med 0.15-utgivelsen.
This innovative POW is optimized for CPUs and it's based on execution of random code and other memory-heavy techniques. The goal is to discourage the use of specialized hardware (like ASICs) for @mining Monero. RandomX was created with the intent of keeping mining decentralized and to create a more egalitarian distribution of the @block rewards. Denne innovative POW-en er optimalisert for CPU-er og er basert på utførelsen av tilfeldig kode og andre teknikker som krever mye minne. Målet er å fraråde bruken av spesialisert maskinvare (som ASIC-er) for å @utvinne Monero. RandomX ble opprettet med hensikt å holde utvinning desentralisert og å opprette en mer egalitær distribusjon av @blokk-belønningene.
RandomX specifications and development can be found [on the GitHub repository](https://github.com/tevador/RandomX), while [an article dedicated to RandomX](https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html) made by the Outreach workgroup contains more information about the history of RandomX and its relation with Monero. Spesifikasjonene og utviklingen til Random X kan bli funnet [i GitHub-arkivet](https://github.com/tevador/RandomX), mens [en artikkel dedikert til RandomX](https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html) som er laget av Outreach-arbeidsgruppen inneholder mer informasjon om historikken til RandomX og dets tilknytning til Monero.