English Norwegian Bokmål
total number of possible signers in a ring signature totalt antall mulige underskrivere i en ringsignatur
["ring-size"] ["ring-size", "ringstørrelse"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
Ring size refers to the total number of signers in a @ring-signature. Before release [0.13.0 "Beryllium Bullet"]({{ site.baseurl }}/2018/10/11/monero-0.13.0-released.html), it was possible to select an arbitrary number of signers. With release 0.13, it was decided to set this number to 11 to enforce transaction uniformity. Ringstørrelse refererer til det totale antallet underskrivere i en @ring-signatur. Før utgivelsen av [0.13.0 "Beryllium Bullet"]({{ site.baseurl }}/2018/10/11/monero-0.13.0-released.html), var det mulig å velge et vilkårlig antall underskrivere (av og til med minstegrenser). Med 0.13-utgivelsen, ble det bestemt å sette dette tallet til 11 for å tvinge gjennom transaksjonsensartethet.
`Ring size (11) = foreign outputs (10) + your output (1)` `Ring size (11) = foreign outputs (10) + your output (1)`
Foreign outputs are typically called "decoys," and the number of decoys was previously called the "mixin" size. Fremmede utdata (foreign outputs) kalles som regel for «avledninger» (decoys), og antallet avledninger ble tidligere kalt for «mixin»-størrelsen.