English Norwegian Bokmål
a cryptographic method for proving ownership of a piece of information, as well as proving that the information has not been modified after being signed En kryptografisk metode for å bevise eierskap av en opplysning, i tillegg til å bevise at opplysningen ikke har blitt endret etter den ble signert
["signature", "signatures"] ["signature", "signatures", "signatur", "signaturer"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A cryptographic method for proving ownership of a piece of information, as well as proving that the information has not been modified after being signed. En kryptografisk metode for å bevise eierskap av en opplysning, i tillegg til å bevise at opplysningen ikke har blitt endret etter den ble signert.