English Norwegian Bokmål
a special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
A special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender. En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Note that this works differently than Bitcoin's [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), in which the transaction is not valid until the given time. Merk at dette fungerer på en annen måte enn Bitcoins [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), der transaksjonen ikke er gyldig før den utvalgte tiden.
The Basics Det grunleggende
["unlock-time"] ["unlock-time", "opplåsningstid"]
Unlock time allows you to send a transaction to someone, such that they can not spend it until after a certain number of blocks, or until a certain time. Opplåsningstiden lar deg sende en transaksjon til noen slik at de ikke kan bruke midlene etter et visst antall blokker, eller frem til et visst tidspunkt.