English Norwegian Bokmål
["unlock-time"] ["unlock-time", "opplåsningstid"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunleggende
Note that this works differently than Bitcoin's [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), in which the transaction is not valid until the given time. Merk at dette fungerer på en annen måte enn Bitcoins [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), der transaksjonen ikke er gyldig før den utvalgte tiden.