English Polish
The Basics Podstawy
a special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender Specjalny rodzaj transakcji, gdzie odbiorca może wydać otrzymane środki dopiero po dacie ustalonej przez nadawcę.