English Polish
one of two sets of private and public cryptographic keys that each account has, with the private view key required to view all transactions related to the account Jeden z dwóch rodzajów prywanych i publicznych kluczy kryptograficznych przypisanych do każdego konta. Prywatny klucz widoczności jest wymagany do wyświetlenia wszystkich transakcji danego konta.
The Basics Podstawy