English Norwegian Bokmål
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Opprett Whonix AppVM-er](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
## 2. In the AppVM `monerod-ws`: ## 2. I AppVM-en `monerod-ws`:
## 3. In the AppVM `monero-wallet-ws`: ## 3. I AppVM-en `monero-wallet-ws`:
## 4. In `dom0`: ## 4. I `dom0`:
Add the following line: Legg til følgende linje:
Add the following line to the bottom: Legg til følgende linje nederst:
Add these lines to the bottom: Legg til disse linjene nederst:
Add this line: Legg til denne linjen:
``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ``` ``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ```
+ Create a `systemd` file. + Opprett en `systemd`-fil.
+ Create rpc action file. + Opprett en rpc-handlingsfil.
+ Create the file `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`: + Opprett filen `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`:
+ Edit the file `/rw/config/rc.local`. + Rediger filen `/rw/config/rc.local`.
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
[Install] WantedBy=multi-user.target ``` [Install] WantedBy=multi-user.target ```
Make file executable. Gjør filen kjørbar.
+ Make `monerod` daemon run on startup by editing the file `/rw/config/rc.local`. + Få `monerod` daemon til å kjøre på oppstart ved å redigere filen `/rw/config/rc.local`.
``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ``` ``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ```
Paste the following contents: Lim inn følgende innhold: