English Polish
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Utwórz Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
The second workstation will be for the `monerod` daemon, it will be referred to as `monerod-ws`. You will have `NetVM` set to the Whonix gateway `sys-whonix`. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the [raw blockchain]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Keep in mind that the blockchain will take up more space with time. Druga stacja robocza będzie przeznaczona dla demona `monerod`, będzie ona określana jako `monerod-ws`. Będziesz miał `NetVM` ustawiony na bramę Whonixa `sys-whonix`. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że ta stacja robocza ma wystarczającą ilość prywatnej pamięci masowej. Możesz oszacować, ile miejsca potrzebujesz, sprawdzając rozmiar [surowego blockchaina]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Należy pamiętać, że blockchain z czasem będzie zajmował coraz więcej miejsca.