English Norwegian Bokmål
Sometimes, your funds will become stuck - you will have some locked funds that never become unlocked. This is how you fix it. Av og til vil midlene dine bli «sittende fast» – du vil ha noen låste midler som aldri blir ulåst. Slik kan du fikse det: