The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
- Close monero-wallet-cli by typing - Typ het volgende om monero-wallet-cli af te sluiten:
Sometimes, when creating your wallet, you might have named it something without the .bin part. In that case, the wallet file will be called yourwalletname without the .bin at the end. Het is mogelijk dat je je portemonnee een naam hebt gegeven zonder de toevoeging .bin. In dat geval heet het portemonneebestand portemonnee zonder .bin erachter.
- Load monero-wallet-cli, type in the name of the wallet you just deleted - Laad monero-wallet-cli en typ daarbij de naam in van de portemonnee die je net hebt verwijderd.