English Polish
Now type in your command prompt window: Teraz wpisz w oknie wiersza poleceń:
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE` `monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\DO\BLOCKCHAIN`
For example I would type : Na przykład ja wpisałbym:
### Step 7 ### Krok 7
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted. Po zakończeniu synchronizacji blockchain możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Pobrany blockchain.raw może zostać usunięty.