English Norwegian Bokmål
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Ledgeren vil be deg om hvorvidt du vil eksportere de private nøklene eller ikke. Midlene dine kan først og fremst ikke bli kompromittert med kun den private visningsnøkkelen. Å eksportere den private visningsnøkkelen gjør at klienten (Monero v0.12.2.0 på PC-en) kan skanne etter blokker og se etter transaksjoner som tilhører lommeboken/adressen din. Hvis dette valget ikke brukes, vil enheten (Ledgeren) skanne etter blokker, noe som går betraktelig saktere. Det er imidlertid én ting å passe seg for. Det er at dersom systemet ditt blir kompromittert, vil den uvedkommende muligens kunne kompromittere din private nøkkel i tillegg, som er ødeleggende for personvern. Dette er praktisk talt umulig når den private visningsnøkkelen ikke eksporteres.
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Ledgeren din må plugges inn, og Ledger Monero-appen må være i gang.
### Table of Content ### Innholdsfortegnelse
- If desired, you can manually tweak the `--subaddress-lookahead` value. The first value is the number of accounts and the second value is the number of subaddresses per account. Thus, if you, for instance, want to pregenerate 5 accounts with 100 subaddresses each, use `--subaddress-lookahead 5:100`. Bear in mind that, the more subaddresses you pregenerate, the longer it takes for the Ledger to create your wallet. - Hvis ønskelig, kan du manuelt justere `--subaddress-lookahead`-verdien. Den første verdien er antallet kontoer, og den andre verdien er antall underadresser per konto. Hvis du for eksempel vil forhåndsgenerere fem kontoer med 100 underadresse hver, kan du bruke `--subaddress-lookahead 5:100`. Husk at jo flere underadresser du genererer, jo lengre tar det for Ledgeren å opprette lommeboken din.
- If you have any further questions or need assistance, please leave a comment to the original [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli) answer. - Hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp, kan du legge igjen en kommentar på det opprinnelige [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli)-svaret.
- If you use a remote node, append the `--daemon-address host:port` flag to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). - Hvis du bruker en ekstern node, kan du tilføye `--daemon-address host:port`-flagget til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux).
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
- Go to your desktop. - Gå til skrivebordet ditt.
- Go to the directory / folder monero-wallet-cli and monerod are located. - Gå til katalogen/mappen der monero-wallet-cli og monerod ligger.
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Gå til katalogen/mappen der monerod.exe og monero-wallet-cli.exe ligger.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din @daemon (`monerod.exe`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din daemon (`monerod`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
You only have to use the `--generate-from-device` flag once (i.e. upon wallet creation). Thereafter, you'd basically use it similar to how you normally use the CLI. That is: Du trenger bare å bruke `--generate-from-device`-flagget én gang (altså når du oppretter lommeboken). Deretter bruker du den i bunn og grunn som du vanligvis bruker CLI-en. Det innebærer å:
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Du må muligens trykke på «Confirm» (Bekreft) to ganger før du kan fortsette.
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Du må kjøre/bruke CLI v0.12.2.0, som du kan finne <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">her</a>.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene 3.1.1 og 3.2.3). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --2). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.1 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --1). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Dra `monero-wallet-cli` inn i terminalen. Det bør legge hele stien til terminalen. Ikke trykk på Enter.