The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository.
English Dutch
`monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8) `monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8)
`.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10) `.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10)
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Nu wordt je Monero-portemonnee voor de Ledger gegenereerd. Dit kan 5 tot 10 minuten duren. Hierbij krijg je niet direct feedback in de CLI of op de Ledger.
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` begint te vernieuwen. Wacht totdat het klaar is met vernieuwen.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
### Mac OS X ### MacOS
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen --1 en --2). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- Note that the instructions for system configuration (section 3.2.2) on Mac OS X are quite elaborate and can be perceived as slightly convoluted. Fortunately, tficharmers has created a guide [here](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) that you can use for assistance. - De instructies voor het configureren van het systeem (paragraaf --2) op macOS zijn nogal uitgebreid - misschien ingewikkelder dan nodig is. Gelukkig kun je ook [de handleiding](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) van tficharmers raadplegen.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - De daemon (`monerod`) moet worden uitgevoerd en liefst volledig gesynchroniseerd zijn - of je maakt verbinding met een externe node.
- Use Finder to browse to the directory / folder `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) is located. - Gebruik Finder om naar de directory/map te gaan waar `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) staat.
- Go to your desktop. - Ga naar je bureaublad.
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Open een nieuwe terminal (kijk [hier](https://apple.stackexchange.com/a/256263) als je niet weet hoe je een terminal opent).
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Sleep `monero-wallet-cli` naar de terminal. Als het goed is, wordt het volledige pad nu in de terminal weergegeven. Druk niet op Enter.
`--generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`
`--generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200`
Note that aforementioned text will be appended to the path of `monero-wallet-cli`. Thus, before you hit enter, your terminal should look like: De bovenstaande tekst wordt toegevoegd aan het pad van `monero-wallet-cli`. Dus je terminal moet er als volgt uitzien voordat je op Enter drukt:
`/full/path/to/monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `/volledig/pad/naar/monero-wallet-cli --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`