English Dutch
### A few final notes ### Ten slotte
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Sleep `monero-wallet-cli` naar de terminal. Als het goed is, wordt het volledige pad nu in de terminal weergegeven. Druk niet op Enter.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - De daemon (`monerod.exe`) moet worden uitgevoerd en liefst volledig gesynchroniseerd zijn - of je maakt verbinding met een externe node.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - De daemon (`monerod`) moet worden uitgevoerd en liefst volledig gesynchroniseerd zijn - of je maakt verbinding met een externe node.
Enter the password to open the wallet. Voer het wachtwoord in om de portemonnee te openen.
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Voer de naam van je Monero-portemonnee voor de Ledger in.
[Final notes](#a-few-final-notes) [Ten slotte](#ten-slotte)
`/full/path/to/monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `/volledig/pad/naar/monero-wallet-cli --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`
`--generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200`
`--generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Ga naar de directory/map waar monerod.exe en monero-wallet-cli.exe staan.
- Go to the directory / folder monero-wallet-cli and monerod are located. - Ga naar de directory/map waar monero-wallet-cli en monerod staan.
- Go to your desktop. - Ga naar je bureaublad.
- If desired, you can manually tweak the `--subaddress-lookahead` value. The first value is the number of accounts and the second value is the number of subaddresses per account. Thus, if you, for instance, want to pregenerate 5 accounts with 100 subaddresses each, use `--subaddress-lookahead 5:100`. Bear in mind that, the more subaddresses you pregenerate, the longer it takes for the Ledger to create your wallet. - Eventueel kun je de waarde voor `--subaddress-lookahead` handmatig afstellen. De eerste waarde is het aantal accounts en de tweede waarde is het aantal subadressen per account. Dus als je bijvoorbeeld 5 accounts met 100 subadressen vooraf wilt genereren, geef je `--subaddress-lookahead 5:100` op. Houd er rekening mee dat de Ledger er langer over doet om je portemonnee te maken naarmate je meer subadressen vooraf laat genereren.
If the Ledger wallet files are not in the same directory as `monero-wallet-cli`, you ought to open `monero-wallet-cli` with the `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file` flag. Alternatively, you can copy the Ledger wallet files to the same directory as `monero-wallet-cli`.
Als de portemonneebestanden op de Ledger niet in dezelfde directory staan als `monero-wallet-cli`, moet je `monero-wallet-cli` openen met de parameter `--wallet-file /pad/naar/bestand/portemonnee.keys`. Maar je kunt de bestanden van de Ledger-portemonnee ook kopiëren naar dezelfde directory als `monero-wallet-cli`.
- If you have any further questions or need assistance, please leave a comment to the original [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli) answer. - Als je nog meer vragen hebt of hulp nodig hebt, kun je een reactie achterlaten op het oorspronkelijke [antwoord op StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli).
- If you use a remote node, append the `--daemon-address host:port` flag to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). - Als je een externe node gebruikt, voeg je de parameter `--daemon-address host:port` toe aan de opdracht in stap 3 (Windows), stap 5 (macOS) of stap 3 (Linux).
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}