English Dutch
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.