English Dutch
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nu we ons voldoende hebben voorbereid, kunnen we beginnen.