English Dutch
### Table of Content ## Inhoud
You only have to use the `--generate-from-device` flag once (i.e. upon wallet creation). Thereafter, you'd basically use it similar to how you normally use the CLI. That is: Je hoeft de parameter `--generate-from-device` maar één keer te gebruiken (bij het aanmaken van een portemonnee). Daarna gebruik je de portemonnee net zoals je de CLI normaal zou gebruiken. Dat wil zeggen:
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Je Ledger moet zijn aangesloten en de Monero-app voor de Ledger moet worden uitgevoerd.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.1 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen --1 en --1). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen --1 en --2). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen 3.1.11 en 3.2.3). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Je moet versie CLI v0.12.2.0 of hoger van de opdrachtregel-interface (CLI) gebruiken. Die vind je <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">hier</a>.
### Linux ### Linux
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
### Mac OS X ### MacOS
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` begint te vernieuwen. Wacht totdat het klaar is met vernieuwen.
`.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10) `.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10)
`monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8) `monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8)
`.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10) `.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10)
`monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8) `monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8)
`./monero-wallet-cli --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` `./monero-wallet-cli --generate-from-device MoneroPortemonnee --subaddress-lookahead 3:200`
`./monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `./monero-wallet-cli --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.