English Dutch
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt you for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nu we ons voldoende hebben voorbereid, kunnen we beginnen.
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Nu wordt je Monero-portemonnee voor de Ledger gegenereerd. Dit kan 5 tot 10 minuten duren. Hierbij krijg je niet direct feedback in de CLI of op de Ledger.
- Open a new terminal - Open een nieuwe terminal.
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Open een nieuwe terminal (kijk [hier](https://apple.stackexchange.com/a/256263) als je niet weet hoe je een terminal opent).
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Open een nieuw venster voor de opdrachtregel/PowerShell. Dit doe je door met de rechtermuisknop in het venster te klikken, maar niet op een bestand, terwijl je de SHIFT-toets ingedrukt houdt. Dan krijg je de optie "Opdrachtvenster hier openen" in het contextmenu. Als je de nieuwste versie van Windows 10 gebruikt, krijg je de optie "Powershell-venster hier openen" te zien.
Open `monero-wallet-cli`. Open `monero-wallet-cli`.
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Sleep `monero-wallet-cli` naar de terminal. Als het goed is, wordt het volledige pad nu in de terminal weergegeven. Druk niet op Enter.
### A few final notes ### Ten slotte
[Final notes](#a-few-final-notes) [Ten slotte](#ten-slotte)
- Now type: - Typ nu het volgende:
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Voer de naam van je Monero-portemonnee voor de Ledger in.
Enter the password to open the wallet. Voer het wachtwoord in om de portemonnee te openen.
`/full/path/to/monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `/volledig/pad/naar/monero-wallet-cli --generate-from-device <nieuwe-portemonnee> --subaddress-lookahead 3:200`
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
- We'd strongly advise to test the full process first. That is, send a small amount to the wallet and subsequently restore it (using aforementioned guide) to verify that you can recover the wallet. Note that, upon recreating / restoring the wallet, you ought to append the `--restore-height` flag (with a block height before the height of your first transaction to the wallet) to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). More information about the restore height and how to approximate it can be found [here](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height). - We raden je dringend aan het hele proces eerst te testen. Verzend een klein bedrag naar de Ledger en herstel het vervolgens (volgens de bovengenoemde handleiding) om te controleren of je de portemonnee kunt herstellen. Opmerking: bij het herstellen van de portemonnee moet je de parameter `--restore-height` (met een bloknummer vóór de hoogte van je eerste transactie naar de portemonnee) toevoegen aan de opdracht in stap 3 (Windows), stap 5 (macOS) of stap 3 (Linux). Meer informatie over de herstelhoogte en hoe je die kunt schatten vind je [hier](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
### Windows ### Windows
[Windows](#windows) [Windows](#windows)
Make sure your Ledger is plugged in and the Monero app is running. Zorg dat je Ledger is aangesloten en dat de Monero-app wordt uitgevoerd.