English Dutch
Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Hierdoor wordt een willekeurige betalings-ID gegenereerd en krijg je een adres waarin je eigen account en de betalings-ID worden samengevat. Het is ook mogelijk om een bepaalde betalings-ID te kiezen als je dat wilt:
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
Using subaddresses
It's suggested to use subaddresses (starting with `8`) instead of your main address (starting with `4`) to receive funds. Run:
address new [<label text with white spaces allowed>]
This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,
address new github_donations
will generate a subaddress and its label 'github_donations'.
To view all generated addresses, run:
address all
address
Proving to a third party you paid someone ## Aan een derde bewijzen dat je iemand hebt betaald
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain, want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld. Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
You can retrieve the tx key from an earlier transaction: Je kunt de transactiesleutel van een eerdere transactie ophalen:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Pass in the transaction ID you want the key for. Remember that a payment might have been split in more than one transaction, so you may need several keys. You can then send that key, or these keys, to whoever you want to provide proof of your transaction, along with the transaction id and the address you sent to. Note that this third party, if knowing your own address, will be able to see how much change was returned to you as well. Voer hierbij de ID in van de transactie waarvoor u de sleutel wilt hebben. Houd er rekening mee dat een betaling kan zijn gesplitst in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel of sleutels opsturen naar wie je het bewijs van je transactie wilt laten zien, met de transactie-ID en het adres van de ontvanger erbij. Opmerking: als deze partij ook je eigen adres kent, kan deze ook zien hoeveel wisselgeld je hebt teruggekregen.
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Als je zelf de derde partij bent (dus als iemand aan jou wilt bewijzen dat hij/zij Monero naar een bepaald adres heeft verzonden), kun je dat op deze manier controleren:
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES