English Dutch
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Vervang `TXID` door de transactie-ID, `SLEUTEL` door de transactiesleutel en `ADRES` door het doeladres dat je hebt ontvangen. Vervolgens controleert monero-wallet-cli die transactie en laat het weten hoeveel door deze transactie aan het opgegeven adres is betaald.
How to find a payment to you ## Een betaling aan jou vinden
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Als je een betaling met een bepaalde betalings-ID hebt ontvangen, kun je deze opzoeken:
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
You can give more than one payment ID too. Je kunt ook meer dan één betalings-ID opgeven.
More generally, you can review incoming and outgoing payments: In het algemeen kun je binnenkomende en uitgaande betalingen bekijken:
show_transfers
show_transfers
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Je kunt een optionele blokhoogte opgeven om alleen recente transacties te ontvangen, en je kunt alleen binnenkomende of uitgaande transactie opvragen. Bijvoorbeeld:
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
will only show incoming transfers after block 650000. You can also give a height range. levert alleen binnenkomende overboekingen na blok 650.000 op. Je kunt ook een bereik van blokhoogten opgeven.
If you want to mine, you can do so from the wallet: Als je wilt minen, kun je dat ook vanuit de portemonnee doen:
start_mining 2
start_mining 2
This will start mining on the daemon usin two threads. Note that this is solo mining, and may take a while before you find a block. To stop mining: Hiermee gebruik je twee CPU-threads om te minen via de daemon. Let op: dit is solo minen; het kan lang duren voordat je een blok vindt. Om te stoppen met minen:
stop_mining
stop_mining