The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository.
English Dutch
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADRES BEDRAG
address
address
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
address all
address
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain, want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld. Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
show_transfers
show_transfers
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
start_mining 2
start_mining 2
stop_mining
stop_mining