English Dutch
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Je kunt een optionele blokhoogte opgeven om alleen recente transacties te ontvangen, en je kunt alleen binnenkomende of uitgaande transactie opvragen. Bijvoorbeeld: