English Dutch
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
Using subaddresses
It's suggested to use subaddresses (starting with `8`) instead of your main address (starting with `4`) to receive funds. Run:
address new [<label text with white spaces allowed>]
This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,
address new github_donations
will generate a subaddress and its label 'github_donations'.
To view all generated addresses, run:
address all
address
Proving to a third party you paid someone ## Aan een derde bewijzen dat je iemand hebt betaald
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Vervang `TXID` door de transactie-ID, `SLEUTEL` door de transactiesleutel en `ADRES` door het doeladres dat je hebt ontvangen. Vervolgens controleert monero-wallet-cli die transactie en laat het weten hoeveel door deze transactie aan het opgegeven adres is betaald.
How to find a payment to you ## Een betaling aan jou vinden
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
show_transfers
show_transfers
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
start_mining 2
start_mining 2