English Dutch
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Vervang `TXID` door de transactie-ID, `SLEUTEL` door de transactiesleutel en `ADRES` door het doeladres dat je hebt ontvangen. Vervolgens controleert monero-wallet-cli die transactie en laat het weten hoeveel door deze transactie aan het opgegeven adres is betaald.
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADRES BEDRAG
stop_mining
stop_mining
start_mining 2
start_mining 2
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
show_transfers
show_transfers
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` is de portemonnee-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een consoleprogramma waarmee je een account beheert. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
Sending monero ## Monero verzenden
Receiving monero ## Monero ontvangen
You can find out your primary address with: Met de volgende opdracht krijg je je adres te zien:
Checking your balance ## Je saldo bekijken
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. In dit voorbeeld is `Balance` je totale saldo. De `unlocked balance` is het bedrag dat momenteel beschikbaar is om uit te geven. Voor nieuw ontvangen transacties zijn 10 bevestigingen op de blockchain nodig om ze te ontgrendelen. Met `unlocked dust` worden minuscule hoeveelheden *unspent outputs* bedoeld die als een soort stof in je account zijn terechtgekomen.
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je verschillende bewerking uitvoert met de interface van `monero-wallet-cli`. We nemen aan dat je de nieuwste versie van Monero gebruikt en al een account hebt gemaakt met behulp van andere handleidingen.
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Hierdoor wordt een willekeurige betalings-ID gegenereerd en krijg je een adres waarin je eigen account en de betalings-ID worden samengevat. Het is ook mogelijk om een bepaalde betalings-ID te kiezen als je dat wilt:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
How to find a payment to you ## Een betaling aan jou vinden
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES