English Dutch
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` is de portemonnee-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een consoleprogramma waarmee je een account beheert. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je verschillende bewerking uitvoert met de interface van `monero-wallet-cli`. We nemen aan dat je de nieuwste versie van Monero gebruikt en al een account hebt gemaakt met behulp van andere handleidingen.
Overview
You can have a list of the most important commands by running `help`:
Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.
Checking your balance ## Je saldo bekijken
Output:
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. In dit voorbeeld is `Balance` je totale saldo. De `unlocked balance` is het bedrag dat momenteel beschikbaar is om uit te geven. Voor nieuw ontvangen transacties zijn 10 bevestigingen op de blockchain nodig om ze te ontgrendelen. Met `unlocked dust` worden minuscule hoeveelheden *unspent outputs* bedoeld die als een soort stof in je account zijn terechtgekomen.
Sending monero ## Monero verzenden
You will need the standard address you want to send to (a long string starting with '4' or a '8'). The command structure is:
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADRES BEDRAG
Replace `ADDRESS` with the address you want to send to and `AMOUNT` with how many monero you want to send.
Receiving monero ## Monero ontvangen
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Als je zelf een Monero-adres hebt, kun je gewoon je standaardadres aan iemand doorgeven.
You can find out your primary address with: Met de volgende opdracht krijg je je adres te zien:
address
address
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Aangezien Monero anoniem is, kun je niet zien van welk adres het geld dat je ontvangt afkomstig is. Als je dat wilt weten, bijvoorbeeld om een betaling aan een klant te koppelen, moet je de afzender vragen een betalings-ID te gebruiken. Dat is een willekeurige optionele tekenreeks dat wordt toegevoegd aan een transactie. Voor het gemak kun je een adres genereren dat al een willekeurige betalings-ID bevat:
Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Hierdoor wordt een willekeurige betalings-ID gegenereerd en krijg je een adres waarin je eigen account en de betalings-ID worden samengevat. Het is ook mogelijk om een bepaalde betalings-ID te kiezen als je dat wilt: