English Dutch
If you want to mine, you can do so from the wallet: Als je wilt minen, kun je dat ook vanuit de portemonnee doen:
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Als je een betaling met een bepaalde betalings-ID hebt ontvangen, kun je deze opzoeken:
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain, want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld. Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Als je zelf een Monero-adres hebt, kun je gewoon je standaardadres aan iemand doorgeven.
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Als je zelf de derde partij bent (dus als iemand aan jou wilt bewijzen dat hij/zij Monero naar een bepaald adres heeft verzonden), kun je dat op deze manier controleren:
How to find a payment to you ## Een betaling aan jou vinden
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES
Checking your balance ## Je saldo bekijken
address new [<label text with white spaces allowed>]
address new github_donations
address all
address
address
address