English Polish
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Zamień `TXID`, `TXKEY` i `ADDRESS` na, odpowiednio, numer identyfikacyjny transakcji, klucz transakcji oraz przekazany ci adres odbiorcy. monero-wallet-cli sprawdzi tę transakcję i poinformuje cię, ile Monero zostało przesłane na dany adres.
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Jeśli otrzymałeś płatność z użyciem określonego numeru identyfikacyjnego, wyszukaj go, wpisując:
payments PAYMENTID
payments PAYMENTID
You can give more than one payment ID too. Możesz podań więcej niż jeden numer identyfikacyjny.
More generally, you can review incoming and outgoing payments: Najczęściej możesz przeglądać swoje płatności przychodzące i wychodzące za pomocą funkcji:
show_transfers
show_transfers
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład:
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
will only show incoming transfers after block 650000. You can also give a height range. pokaże jedynie przychodzące płatności następujące po bloku 650000. Możesz także sprecyzować zakres wysokości.
If you want to mine, you can do so from the wallet: Możesz zacząć wydobywać bezpośrednio z portfela, wpisując:
start_mining 2
start_mining 2
This will start mining on the daemon usin two threads. Note that this is solo mining, and may take a while before you find a block. To stop mining: Wydobycie zacznie się za pomocą daemona i dwóch pasem. Zauważ, że jest to wydobycie samemu i może chwilę zająć znalezienie bloku. Aby zakończyć wydobycie, wpisz:
stop_mining
stop_mining