English Polish
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
Proving to a third party you paid someone ## Udowadnianie płatności osobom trzecim:
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład: