English Polish
address
address
address all
address
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
payments PAYMENTID
payments PAYMENTID
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Ponieważ Monero jest anonimowe, nie zobaczysz adresu nadawcy. Jeżeli chcesz go poznać, na przykład, żeby podziękować konkretnemu klientowi, poproś nadawcę o użycie opcjonalnego numeru identyfikacyjnego, który może zostać przypisany transakcji. Aby uprościć życie, możesz wygenerować adres zintegrowany, który już zawiera losowy numer identyfikacyjny, za pomocą funkcji:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
show_transfers
show_transfers
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
start_mining 2
start_mining 2
stop_mining
stop_mining
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADDRESS AMOUNT
Proving to a third party you paid someone ## Udowadnianie płatności osobom trzecim: