English Polish
address
address
address all
address
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Funkcja ta wygeneruje losowy numer identyfikacyjny i stworzy adres, który już zawiera twoje konto i numer identyfikacyjny tej płatności. Jeśli chcesz wybrać określony numer identyfikacyjny, użyj funkcji:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Jeśli posiadasz własny adres Monero, wystarczy przekazać nadawcy twój adres standardowy.
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` jest oprogramowaniem, które współpracuje z Monero. To program konsoli zarządzający kontem. Podczas gdy portfel Bitcoina zarządza zarówno kontem, jak i łańcuchem bloków, Monero rozdzielił je, aby `monerod`operował łańcuchem, a `monero-wallet-cli` kontem.
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
payments PAYMENTID
payments PAYMENTID
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Płatności dokonane na adres zintegrowany wygenerowany z twojego konta przejdą na twoje konto wraz z załączonym numerem identyfikacyjnym, umożliwiając rozróżnienie transakcji.
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Ponieważ Monero jest anonimowe, nie zobaczysz adresu nadawcy. Jeżeli chcesz go poznać, na przykład, żeby podziękować konkretnemu klientowi, poproś nadawcę o użycie opcjonalnego numeru identyfikacyjnego, który może zostać przypisany transakcji. Aby uprościć życie, możesz wygenerować adres zintegrowany, który już zawiera losowy numer identyfikacyjny, za pomocą funkcji:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
show_transfers
show_transfers
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
Checking your balance ## Sprawdzanie salda
start_mining 2
start_mining 2
stop_mining
stop_mining
You can find out your primary address with: Swój adres znajdziesz pod funkcją: