English Norwegian Bokmål
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **KRITISK TRINN**: Skriv ned (på papir) ditt @mnemoniske frø på 25 ord. **ADVARSEL**: Hvis du glemmer å skrive ned denne informasjonen, kan pengene dine gå tapt for alltid