English Dutch
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **ONMISBARE STAP**: Schrijf je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden op (op papier). **LET OP**: Als je vergeet deze gegevens op te schrijven, kun je je geld voor altijd kwijtraken.