English Dutch
- Take any computer you have lying around, even your normal workstation. You may find it easier to use an older computer that has no wifi or bluetooth if you're particularly paranoid - Gebruik een willekeurige computer, desnoods de computer waar je normaal op werkt. Als je extra voorzichtig bent, is het handig om een oudere computer te gebruiken zonder wifi of bluetooth.
- Disconnect the network and/or Internet cables from your computer, physically remove the wifi card or switch the wifi/bluetooth off on a laptop if possible - Maak de netwerk-/internetkabels los van de computer, haal de wifi-kaart eruit of schakel de wifi en bluetooth uit op een laptop, voor zover dat mogelijk is.
- Boot into your bootable OS, install the dependencies if necessary - Start op met het besturingssysteem op de schijf en installeer eventueel de afhankelijkheden.
- Copy the Monero binaries to a RAM disk (/dev/shm in Linux, Windows bootable ISOs normally have a Z: drive or something) - Kopieer de Monero-binaries naar een RAM-schijf (/dev/shm in Linux, in Windows meestal een station Z: of zoiets op een opstartbare ISO).
- Don't run the Monero @daemon. Instead, using the command line, use monero-wallet-cli to create a new Monero @account - Voer de Monero-daemon niet uit. Gebruik in plaats daarvan monero-wallet-cli in een opdrachtregelvenster om een nieuw [email protected] aan te maken.
- When prompted for a name, give it any name, it doesn't really matter - Geef een naam uit wanneer daarom gevraagd wordt. Het maakt niet uit wat voor naam.
- When prompted for a password, type in like 50 - 100 random characters. Don't worry that you don't know the password, just make it LONG - Typ 50 tot 100 willekeurige tekens wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd. Maak je geen zorgen, je hoeft het wachtwoord niet te onthouden, als het maar LANG is.
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **ONMISBARE STAP**: Schrijf je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden op (op papier). **LET OP**: Als je vergeet deze gegevens op te schrijven, kun je je geld voor altijd kwijtraken.
- Write down (on your phone, on paper, on another computer, wherever you want) your address and view key - Noteer je adres en je alleen-lezen sleutel (op je telefoon, op papier, op een andere computer, of waar je maar wilt).
- Switch off the computer, remove the battery if there is one, and leave it physically off for a few hours - Schakel de computer uit, haal de accu eruit als die erin zit, en laat de computer een paar uur zonder stroom uit staan.